Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden & privacybeleid

  Contactgegevens Pauline Sibbel KvK 57411336 NL78 INGB 0006 0664 51 BTW NL117964591B01 Algemene voorwaarden  Gedeponeerd bij de KvK Alkmaar onder nummer 57411336
 • Voorwaarden voor inschrijving
  • Inschrijven voor een training of workshop op basis van open inschrijving verloopt via een email naar paulinesibbel@gmail.com.
  • Binnen twee dagen ontvang je per email een bevestiging. Voorzien van data en factuur voor training en verblijfskosten.
  • Inschrijvingen behandelen op volgorde van binnenkomst. Is de training al volgeboekt dan stellen je hier direct van op de hoogte. Je komt op een wachtlijst en krijgt bericht wanneer je kunt deelnemen.
  • Inschrijven voor in-company training, Personal Excellence, Excellent Governance en de Opleiding Excellence Trainer is definitief na ondertekening van het contract waarin de investering en afspraken staan vermeld.
 • Voorwaarden voor betaling
  • De investering voor training, coaching, opleiding en workshops dienen vooraf te worden betaald.
  • Na betaling van de factuur op rekeningnummer NL78 INGB 0006 0664 51 t.n.v. PAULINE SIBBEL met vermelding van datum en factuurnummer, is jouw inschrijving definitief.
 • Voorwaarden voor annulering
  • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van training brengen we 50% van het te betalen bedrag in rekening.
  • Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de training vindt geen restitutie plaats. In overleg met ons kun je een geschikte vervanger voordragen. In geval van gebleken overmacht, bepalen we met elkaar een nieuwe datum voor deelname.
  • Bij overmacht van onze kant behouden we het recht om een training te annuleren. Je krijgt dan binnen 7 dagen jouw geld teruggestort.
  • Indien je tijdens een training ziek of onwel wordt, vindt geen restitutie plaats van het betaalde bedrag. In overleg bepalen we een nieuwe datum voor deelname.
 • Auteursrecht
  • Het auteursrecht van alle uitgevoerde trainingen berust bij Pauline Sibbel, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
  • Het vastleggen van informatie op foto, video, ander beeld- of geluidsdragers is niet toegestaan, tenzij dit vooraf is overeengekomen.
 • Toepasselijk recht en geschillen
  • Op alle overeenkomsten van Pauline Sibbel (voorheen Courage to Move) is het Nederlands Recht van toepassing en de rechtbank van Alkmaar bij uitsluiting bevoegd. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
  Privacy beleid Privacyverklaring
 • Ik verstrek geen persoonlijke gegevens van cliënten aan derden, zonder dat zij daar toestemming voor hebben gegeven.
 • Ik ga op zorgvuldige, integere wijze om het verwerken van persoonsgegevens zoals:
  • Voornaam en achternaam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Locatie gegevens
  • Bankrekeningnummer
  • Overige persoonsgegevens en beeldmateriaal die jij actief hebt verstrekt zoals correspondentie, watts-app, e-mails, foto’s en filmpjes die we in de trainingen hebben gemaakt.
 • Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens 
  • Het afhandelen van factuurbetaling.
  • Het verzenden van de nieuwsbrief en/of gerichte informatie.
  • Om je te kunnen bellen, mailen en mijn dienstverlening maximaal te kunnen uitvoeren.
  • Om je te informeren over wijzigingen van events of programma’s.
  • De persoonsgegevens waartoe ik wettelijk verplicht ben, zoals gegevens ten behoeve van mijn belastingaangifte.
Scroll naar boven

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.