Sibbel Solution

Er bestaat een alomvattende strategie waarmee we persoonlijke en maatschappelijke uitdagingen kunnen oplossen.
Efficiënt, aan de kant van de oorzaak en aan de hand van een helder en eenduidig moreel kompas als leidraad. Op basis van flow, serendipity en win-win voor iedereen. En veel sneller dan 99% van alle mensen geloven en voor mogelijk houden. Op een manier waar iedereen energie, inspiratie en vleugels van krijgt.

Een utopie? Te mooi om waar te zijn? Alles is mogelijk en niets is zoals het lijkt. Alles is er al. We hebben de sleutel naar een veilige, vitale, duurzame en excellent functionerende samenleving in eigen hand. In het kwantumveld van mogelijkheden zie je de oplossing en krijg je antwoord op levensvragen. Hier zie je waarom samenwerking op basis van verbinding, vertrouwen, verantwoordelijkheid, vrijheid en vitaliteit begint met een radicale keus. Deze universele en holistische strategie zetten we in voor ieder programma en de realisatie van het Serendipity Project. 

training & projecten​

Individuele “Executive” Training

Een inspirerende rolmodel training voor leiders die kiezen voor een vitale, inclusieve en waarden-gedreven organisatiecultuur. De focus in dit programma is het realiseren van Personal Excellence. Als basis voor Excellent Leiderschap, Excellent Governance en Business Elegantie. Het verankeren van universele kernwaarden in houding, Mindset en DNA van de organisatie.

Mindset Masters

Inspirerend, life changing en mind blowing
Een doorlopend train the trainer intensive voor ambitieuze trainers, coaches en professionals met belangstelling voor toegepaste kwantum-science. Ontdek de sleutel naar HIGH PERFORMANCE leiderschap en zelfsturende teams, vitale, duurzame en inclusieve organisaties en een samenleving waar gezondheid en welzijn van mensen belangrijker is dan geld verdienen en verdienmodellen. Voor game Changers met moed, lef, visie en doorzettingsvermogen.

Workshop “Personal Excellence”

Ontdek de sleutel naar Business Elegantie. Leiden, besturen en samenwerken vanuit liefde, respect, eerlijkheid en gelijkwaardigheid is voorwaarden voor een vitale, hoogwaardige en inclusieve organisatiecultuur waar mensen excelleren als mens en professional en zich vrij, blij, vitaal en gehoord en gezien voelen.

Workshop “Hoogfrequent Time & Energy management”

Ontdek je sleutel naar volledige regie over je tijd en energie. Kies voor een hoogfrequent leven vrij van stress, werkdruk, chaos en innerlijke verdeeldheid. Experience the quality of life!

Workshop “Hoogfrequente communicatie”

Ontdek de sleutel naar heldere en duidelijke communicatie. To the point en Vrij van aannames, projecties en ja-maren.

Pauline Sibbel

Wie is Pauline Sibbel

Pauline is metavisie trainer, onderzoeker en expert op het gebied van Business Elegantie. Ze is designer van het Serendipity Project en doet al ruim 35 jaar onderzoek naar de impact, effecten en werking van universele waarden, wetten en energie frequenties op houding, gedrag en Mindset. Dit maakt haar trainingen en projecten life changing en mind blowing.

Haar holistische kwantum aanpak verbindt wetenschap, politiek, wijsheid, filosofie en psychologie en laat zien waarom problemen (oorlog, honger, ongelijkwaardigheid en armoede) altijd op een laagfrequent niveau van bewustzijn ontstaan en alleen op het hoogfrequente niveau van bewustzijn kunnen worden opgelost. Op dit heldere level van bewustwording overstijg je angst en verdeeldheid en ontdek je de sleutel naar liefde, vrede, gezondheid, geluk en verbinding. Naar vitale, veilige en excellent functionerende organisaties, een duurzame en hoogwaardige samenleving en een toekomstbestendige planeet.

SERENDIPITY TEam

Scroll naar boven

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.